Władze Oddziału

Kadencja 2018-2022 wybrane na Walnym Zgromadzeniu

 

Skład Zarządu
Prezes Edmund NIECAKRZ
Wiceprezes Kazimierz KNIAŻ
Sekretarz Janusz ZAKRZEWSKI
Skarbnik Zbigniew NOWAK
Członek Ewa MUDZIUK
Członek Józef CIEPLAK

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Jerzy HAWRYLAK
Członek Tadeusz KRYK

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Tadeusz RZEMIENIUK
Członek Janusz ŚWIĘCKI

 

Delegaci na WZD SIMP
Edmund NIECAKRZ

 

Członkowie honorowi
Edmund NIECAKRZ
Zygmunt Chwiejczak